Dozvole za slatkovodni ribolov – Hrvatska, BiH, Slovenija i Crna Gora

Nakon brojnih upita, donosimo vam odgovore koje smo dobili vezane uz način kupovine ribolovne dozvole za slatkovodni ribolov u Hrvatskoj, Sloveniji, BiH i Crnoj Gori.

Hrvatska

Sukladno Pravilniku o ribičkim dozvolama u slatkovodnom ribarstvu donesenom u prosincu 2020. godine, u Hrvatskoj dozvole prodaju ovlaštenici ribolovnog prava. Dozvola se sastoji od dva dijela: naknade i sredstava za financiranje obveza određenih zakonom.

  1. Visina iznosa naknade za dozvole iznosi 100,00 kuna za sve godišnje dozvole u RH. Od iznosa naknade za sve tipove ribičkih dozvola, ovlaštenik ribolovnog prava na račun Državnog proračuna Republike Hrvatske prenosi 40%, na račun Saveza prenosi 40%, a 20% ostaje na računu ovlaštenika ribolovnog prava.
  2. Neovisno o visini iznosa naknade za ribičke dozvole, ovlaštenik ribolovnog prava samostalno internim aktom određuje visinu sredstava za financiranje obveza određenih Zakonom o slatkovodnom ribarstvu. Iz tih se sredstava financira poribljavanje, organizacija i provođenje ribočuvarske službe i druge potrebe ovlaštenika (ribolovnog društva).

U praksi to znači da ukupni iznos godišnje dozvole diktiraju ovlaštenici (ribolovna društva) jer oni sami određuju iznos drugog dijela dozvole – sredstva za financiranje obveza.

Iz tog razloga cijene godišnjih dozvola variraju jer društva određuju različite iznose drugog dijela dozvole. Uobičajeni su iznosi od 400 kuna pa na više. Ukoliko se doda iznos propisane naknade tom iznosu, dolazimo do ukupnih iznosa godišnjih dozvola od 500 kn pa na više.

Reakcije ribolovaca su različite. Budući da društva diktiraju visinu iznosa dozvola i pravdaju te iznose sredstvima za poribljavanje i ribočuvarsku službu – mnogi se pitaju troše li se ta sredstva namjenski i opravdano.

Slovenija

Upit o dozvolama poslali smo na adresu Ribičkog saveza Slovenije – Ribiške zveze Slovenije. Od njih smo dobili sljedeći odgovor:

U Sloveniji postoje dnevne i godišnje ribolovne dozvole za slatkovodni ribolov. Dnevne dozvole može kupiti bilo koji pojedinac / turist, dok je kupnja godišnjih ribolovnih dozvola vezana uz članstvo u jednoj od 64 ribarske obitelji – ribička društva (RD). Ovdje treba spomenuti da godišnja ribolovna dozvola ne znači 365 dana ribolova na određenom području. Svako područje ima ograničen broj ribolovnih dana prema izračunatoj biološkoj nosivosti rijeke.

Članovi kupuju godišnje ribolovne dozvole godišnjim obnavljanjem članarine u svom RD-u. Članarina i godišnja ribolovna dozvola s brojem dana lova u pravilu se u pravilu plaćaju zasebno. Posljednjih godina jednodnevnu ribolovnu dozvolu moguće je kupiti putem interneta, a sve se više RD-a odlučuje i za opciju elektroničke godišnje ribolovne dozvole.

Web adrese:

Ribiška zveza Slovenije

Ribička društva – udruge

Online kupovina dozvola – Slovenija

Bosna i Hercegovina

Upit o dozvolama poslali smo na adresu Sportsko ribolovnog saveza Bosne i Hercegovine. Od njih smo dobili sljedeći odgovor:

Ribolovne godišnje i svake druge vrste dozvola za bavljenjem ribolovom ne prodaje Sportsko ribolovni savez BiH, nego entitetski savezi i to: SRS Federacije BiH, SRS Republike Srpske i SRS Distrikt Brčko. Godišnje dozvole se vade u sportsko ribolovnim udruženjima u mjestu gdje ribolovac živi i cijene godišnjih dozvola su oko 100 KM.
Dakle svaki zainteresovani ribolovac treba da ode u matično udruženje gdje živi i tamo će dobiti informacije o uslovima pod kojim može kupiti godišnju dozvolu i baviti se ribolovom.                                                                                      

Web adrese:

Sportsko ribolovni savez Bosne i Hercegovine

Sportsko ribolovni savez Federacije Bosne i Hercegovine

Sportsko ribolovni savez Republike Srpske

Sportsko ribolovni savez Distrikt Brčko – nema web stranice ni kontakta

Crna Gora

Upit o dozvolama poslali smo na adresu Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne Gore. Od njih smo dobili sljedeći odgovor:

Ribolov u slatkovodnim vodama u Crnoj Gori se uređuje Zakonom o slatkovodnom ribarstvu i akvakulturi („Sl.list CG“, br.17/18) i nizom podzakonskih akata. Obavljanje ribolova se vrši uz dozvolu, za koju se plaća naknada. Ribolov može da bude privredni, sportsko-rekreativni, naučno-istraživački, sanacioni i selektivni.

Privredni ribolov se obavlja samo u ribolovnim područjima na osnovu dozvole za privredni ribolov, koju izdaje upravljač prirodnim dobrom. Kod nas je Skadarsko jezero jedino ribolovno područje i njime upravljaju Nacionalni parkovi Crne Gore. Dozvola za privredni ribolov može da se izda privrednom društvu i preduzetniku koji je upisan u CRPS za obavljanje djelatnosti slatkovodnog ribarstva ili fizičkom licu. Za izdavanje dozvole za privredni ribolov plaća se određena naknada. Visina naknade plaća se u visini koje su utvrđene Odlukom o visini naknade za izdavanje dozvole za obavljanje privrednog ribolova i akvakulture („Sl.list CG“, br. 70/19).

Sportsko-rekreativnim ribolovom se bave fizička lica koja imaju dozvolu za obavljanje ovom vrstom ribolova. Dozvolu izdaje korisnik ribljeg fonda za određene ribolovne vode (administrativne granice opština) ili upravljač prirodnim dobrom, za tekuću godinu i može biti: dnevna; mjesečna; godišnja; revirska i noćna-šaranska.

Za izdavanje sportsko-rekreativne dozvole plaća se naknada. Visinu i način plaćanja naknade utvrđuje korisnik, odnosno upravljač prirodnim dobrom. Svi korisnici ribolovnih voda će do kraja januara dostaviti iznose za visinu naknade, kao i način plaćanja istih. Visina naknade za izdavanje dozvola se objavljuje na internet stranici Ministarstva, korisnika i upravljača prirodnim dobrom. Prošle godine su godišnje dozvole iznosile od 25€ do 150€, zavisno od opštine i korisnika.

Kupovina dozvola elektronskim putem nije moguća, već zavisno od korisnika određenih ribolovnih voda, mogu se kupiti u prostorijama Sportsko ribolovnog kluba ili kod ribočuvara koji upravljaju tim vodama.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.