Kupujete online? Uskoro PDV i na pošiljke iz Kine

Velik je broj lovaca i ribolovaca koji su barem jednom u svom stažu naručili dio opreme putem interneta. Uglavnom je riječ o robi iz Kine kupljenoj preko online trgovina “ebay” ili “Aliexpress“. Tko je jednom probao, uglavnom je i nastavio s naručivanjem. Često smo se uvjerili da su identični proizvodi kupljeni u našim trgovinama čak nekoliko puta jeftiniji ako se kupuju putem interneta. Pa zašto onda biti “treća ili četvrta ruka”?

Do sada bez PDV-a na male pakete

Dosadašnja zakonska praksa bila je da su hrvatski građani koji su putem interneta kupovali robu iz Kine, za sve male pošiljke, vrijednosti do 22 eura odnosno 160 kuna – bili oslobođeni plaćanja PDV-a.  Nažalost, takva praksa povlačila je i niz prijevarnih radnji pojedinih prodavatelja izvan EU-a koji su dobra veće vrijednosti (npr. pametne telefone) prilikom uvoza u EU prijevarno deklarirali nižom vrijednošću ne bi li ostvarili porezno oslobođenje. 

 Promjene stupaju na snagu 1. srpnja 2021.

Od 1. srpnja 2021. Europska unija započinje s primjenom novih pravila o oporezivanju e-trgovinu porezom na dodanu vrijednost (PDV). Što to konkretno znači za ribolovce i lovce koji su većinu trgovine ostvarivali s paketima manje vrijednosti?

Ukinut će se oslobođenje PDV-a na uvoz dobara u EU-a čija vrijednost ne premašuje 22 eura. Samim time, sva dobra uvezena na područje EU ubuduće će biti predmet obveze PDV-a.

Građani do sada, prilikom preuzimanja tzv. pošiljki male vrijednosti (do 22 eura odnosno 160 kuna) koje su kupili internetom npr. iz Kine ili neke druge zemlje koja nije članica Europske unije, nisu plaćali PDV. No, od 1. srpnja će se i na te pošiljke koje dolaze iz trećih zemalja ili trećih područja plaćati PDV po stopi od 25 posto. Razlika je hoće li im PDV već biti obračunat u cijenu ili će ga platiti prilikom preuzimanja pošti ili kurirskoj službi.

Pojašnjenje Porezne uprave

Od 1. srpnja 2021. ukida se oslobođenje od plaćanja PDV-a pri uvozu pošiljki male vrijednosti do 22 EUR (160,00 kuna) te će sve komercijalne pošiljke koje pristižu u Hrvatsku iz trećih zemalja ili trećih područja biti oporezive PDV-om neovisno o njihovoj vrijednosti” – stoji u priopćenju Porezne uprave.

S tim u vezi, od 1. srpnja 2021. za porezne obveznike isporučitelje uvodi se opcionalni Posebni postupak oporezivanja za prodaju na daljinu dobara uvezenih iz trećih područja ili trećih zemalja tzv. IOSS (eng. Import One Stop Shop) koji obuhvaća dobra (osim dobara koja podliježu trošarinama) u pošiljkama vrijednosti do 150 EUR (1.135,00 kuna). Ako se navedeni postupak ne primjenjuje, Hrvatska pošta ili kurirske službe mogu primijeniti Posebni postupak za prijavu i plaćanje PDV-a na uvoz.

Prodaja na daljinu dobara uvezenih iz trećih područja ili trećih zemalja odnosi se na krajnje kupce te ne obuhvaća isporuke poreznim obveznicima upisanim u registar obveznika PDV-a te malim poreznim obveznicima koji su prešli prag stjecanja. Ako krajnji kupac kupi dobra vrijednost do 150 EUR od isporučitelja koji primjenjuje IOSS te pošiljka dolazi iz treće zemlje, primjerice Kine, izravno krajnjem kupcu u Hrvatsku, isporučitelj će zaračunati hrvatski PDV po stopi koja se primjenjuje na ta dobra, naplatiti PDV od kupca kao dio prodajne cijene, a dobra prijavljena u IOSS-u bit će oslobođena plaćanja PDV-a pri uvozu.

U prijevodu – očekujte poskupljenje od 25 %

U prijevodu, na male pakete iz Kine nakon 1. srpnja plaćat ćemo domaći PDV od 25%, obračunat po posebnom postupku, izravno prodavatelju robe. To ujedno znači i da ćemo, srećom, izbjeći dugotrajni postupak carinjenja i s njime povezane fiksne troškove, pa će nam “sitnice iz Kine” vjerojatno poskupjeti za “samo” 25%.

“Sitnice iz Kine” vjerojatno će poskupjeti za “samo” 25%

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.