Koje je oružje zabranjeno, koje treba registrirati, a koje prijaviti?

Već smo u jednom od prethodnih članaka pisali o tome što je sve potrebno učiniti kako bi postali lovac u skladu sa zakonskim odredbama i propisima. Nakon izobrazbe i polaganja ispita uglavnom na red dolazi nabava oružja. No, prije nego se upustimo u pojašnjavanje postupka nabave oružja, nije loše napomenuti koje je oružje zabranjeno, koje treba registrirati, a koje prijaviti.

Zabranjeno oružje

Zabranjeno je oružje kategorije A:

 • eksplozivni vojni projektili i bacači,
 • automatsko vatreno oružje,
 •  skriveno ili prikriveno oružje,
 • streljivo s pancirnim, eksplozivnim ili zapaljivim projektilima te projektili za takvo streljivo,
 • streljivo za pištolje i revolvere koje ima ekspanzijski učinak te projektili za takvo streljivo, osim streljiva za lov ili sportsko oružje za osobe kojima je dozvoljeno koristiti ga,
 • automatsko vatreno oružje koje je prepravljeno u poluautomatsko vatreno oružje,
 • bilo koje od sljedećeg poluautomatskog vatrenog oružja sa središnjom udarnom iglom:
  1. kratko vatreno oružje koje omogućuje ispaljivanje više od 21 naboja bez ponovnog punjenja, ako je spremnik kapaciteta većeg od 20 naboja dio tog vatrenog oružja ili ako je u njega umetnut odvojivi spremnik kapaciteta većeg od 20 naboja,
  2. dugo vatreno oružje koje omogućuje ispaljivanje više od 11 naboja bez ponovnog punjenja, ako je spremnik kapaciteta većeg od 10 naboja dio vatrenog oružja ili ako je u njega umetnut odvojivi spremnik kapaciteta većeg od 10 naboja,
 • poluautomatsko dugo vatreno oružje (npr. vatreno oružje izvorno namijenjeno ispaljivanju s ramena) koje se može smanjiti na dužinu manju od 60 cm, a da ne izgubi svoju funkciju, i to sklopivim ili teleskopskim nastavkom ili nastavkom koji se može ukloniti bez upotrebe alata,
 • vojno i policijsko oružje,
 • eksplozivno oružje i njegovi dijelovi,
 • oružje koje je izrađeno ili prerađeno bez odobrenja,
 • sve vrste oružja s integriranim prigušivačima, prigušivači namijenjeni oružju i dijelovi za prigušivače,
 • svako vatreno oružje u ovoj kategoriji koje je prepravljeno da ispaljuje streljivo bez projektila, neškodljive nadražujuće tvari, druge aktivne tvari ili pirotehničko streljivo ili u paradno ili akustično oružje.

Vojno i policijsko oružje zabranjeno je

Nabava oružja temeljem odobrenja za nabavu oružja i njegova registracija

Nabaviti, a nakon toga i registrirati se može oružje kategorije B, a to je:

 • repetirajuće kratko vatreno oružje, 
 • jednostrijelno kratkocijevno vatreno oružje sa središnjom udarnom iglom, 
 • jednostrijelno kratkocijevno vatreno oružje s rubnim paljenjem, ukupne dužine do 28 cm, 
 • poluatomatsko dugocijevno vatreno oružje kod kojeg spremnik i ležište naboja zajedno primaju više od tri naboja, u slučaju vatrenog oružja s rubnim paljenjem, odnosno više od tri ali manje od 12 naboja, u slučaju vatrenog oružja sa središnjom udarnom iglom, 
 • poluautomatsko kratkocijevno vatreno oružje, osim onog navedenog u stavku 1. točki 7. podtočki a) članka 7., 
 • poluautomatsko dugocijevno vatreno oružje navedeno u članku stavku 1. točki 7. podtočki b) kod kojeg spremnik i ležište naboja ne mogu zajedno primiti više od tri naboja, pri čemu se spremnik može odvojiti odnosno nije sigurno da se uobičajenim alatom ne može prepraviti u oružje kod kojeg spremnik i ležište naboja zajedno primaju više od tri naboja,
 • repetirajuće i poluatomatsko dugocijevno vatreno oružje s glatkom cijevi ukupne dužine do 60 cm, 
 • poluautomatsko vatreno oružje za civilnu uporabu koje je slično oružju s automatskim mehanizmom, osim onog navedenog u članku stavku 1. točkama 6., 7. ili 8., 
 • repetirajuće dugocijevno vatreno oružje, 
 • dugocijevno oružje s jednom ili više jednostrijelnih užlijebljenih cijevi, 
 • poluautomatsko dugocijevno vatreno oružje, osim onog navedenog u kategoriji A, 
 • jednostrijelno kratkocijevno oružje s rubnim paljenjem ukupne dužine najmanje 28 cm, 
 • dugo vatreno oružje s jednostrukim okidanjem i glatkim cijevima stavljeno na tržište 14. rujna 2018. ili nakon tog datuma, 
 • jednostrijelno dugocijevno oružje s kombinacijom glatkih i užlijebljenih cijevi, 
 • poluatomatsko plinsko oružje koje se može lako prepraviti, 
 • svako vatreno oružje u ovoj kategoriji koje je prepravljeno da ispaljuje streljivo bez projektila, neškodljive nadražujuće tvari, druge aktivne tvari ili pirotehničko streljivo ili u paradno ili akustično oružje. 

Za koje oružje je dovoljna samo prijava policijskoj upravi/policijskoj postaji?

Samo uz prijavu nadležnoj policijskoj upravi ili postaji može se nabaviti i posjedovati oružje kategorije C, a to je:

 • svako vatreno oružje u ovoj kategoriji koje je prepravljeno da ispaljuje streljivo bez projektila, neškodljive nadražujuće tvari, druge aktivne tvari ili pirotehničko streljivo ili u paradno ili akustično oružje, 
 • vatreno oružje razvrstano u kategoriju A ili B ili u ovu kategoriju koje je onesposobljeno u skladu s Provedbenom uredbom Komisije (EU) 2015/2403 оd 15. prosinca 2015. o utvrđivanju zajedničkih smjernica o normama i tehnikama onesposobljavanja kako bi se osiguralo da je onesposobljeno vatreno oružje postalo neopozivo neuporabljivo (Tekst značajan za EGP) (SL L 333, 19. 12. 2015.), 
 • plinsko oružje, osim poluautomatskog plinskog oružja koje je lako prepraviti, 
 • reprodukcije vatrenog oružja kod kojeg se ne upotrebljava jedinstveni naboj, 
 • mužari i kubure,     
 • zračno oružje,
 • oružje s tetivom čija je sila natega veća od 450 N, 
 • staro oružje.

Kategorija oružja s tetivom ovisi o sili natega


Oružje koje je moguće nabaviti i posjedovati bez prijave

Bez prijave može se nabaviti i posjedovati oružje kategorije D, a to je:

 • oružje s tetivom čija je sila natega 450 N ili manja, 
 • električni paralizatori, 
 • raspršivači dozvoljenih neškodljivih tvari, 
 • hladno oružje, 
 • oružje koje pomoću stlačenog zraka izbacuje plastične kuglice ili kuglice punjene bojom (oružje izrađeno za airsoft i paintball). 

Izvor: Ministarstvo unutarnjih poslova RH

Napomena: Navedene zakonske odredbe odnose se na područje Republike Hrvatske

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *