Ministarstvo poljoprivrede predložilo uključenje ribe u školsku prehranu

Ministarstvo poljoprivrede predložilo je da se kroz novi Program za ribarstvo i akvakulturu RH za programsko razdoblje 2021. – 2027. godine financira uključivanje domaćih proizvoda ribarstva i akvakulture u prehranu djece u odgojno-obrazovnim ustanovama u Hrvatskoj. Cilj tog prijedloga je poticanje i povećanje konzumacije proizvoda ribarstva i akvakulture, kao i podizanja svijesti o značaju zdrave prehrane kod djece.

Priopćenje prenosimo u cijelosti.

Financiranje uključivanja domaćih proizvoda ribarstva i akvakulture u prehranu djece u odgojno-obrazovnim ustanovama u RH

S ciljem poticanja i povećanja konzumacije proizvoda ribarstva i akvakulture, kao i podizanja svijesti o značaju zdrave prehrane kod djece, kroz novi Program za ribarstvo i akvakulturu Republike Hrvatske za programsko razdoblje 2021. – 2027. godine predloženo je financiranje uključivanja domaćih proizvoda ribarstva i akvakulture u prehranu djece u odgojno-obrazovnim ustanovama u Republici Hrvatskoj. Cilj je da se ovi proizvodi u budućnosti što više koriste u prehrani djece i postanu značajan dio njihovih zdravih obroka te da se promoviraju i potiču lokalni proizvođači i konzumacija domaćih proizvoda.

Osim promicanja uravnotežene prehrane i zdravih prehrambenih navika djece u odgojno-obrazovnim ustanovama, potpora ovim aktivnostima ima za cilj i dodatno ojačati hrvatski sektor ribarstva i akvakulture, prvenstveno tržište proizvoda ribarstva i akvakulture. Uz unaprjeđenje uvjeta za stavljanje na tržište, poboljšanje distribucije domaćih proizvoda ribarstva i akvakulture i davanje prednosti lokalnim proizvođačima doprinijet će se i očuvanju radnih mjesta, a na taj način i razvoju hrvatskog ribarstva i akvakulture.

Velika potreba i važnost za podupiranjem ovakvih aktivnosti proizašli su iz brojnih analiza i konzultacija koje je Ministarstvo poljoprivrede provodilo proteklih nekoliko godina. Jednako tako, za prijedlog ovakvih aktivnosti značajna je i dobra praksa koja se već provodi na razini lokalnih zajednica putem Lokalnih akcijskih skupina u ribarstvu (FLAG-ova). S obzirom da se još uvijek radi o prijedlogu mjere potpore kroz novi Program, daljnje aktivnosti i uključivanje relevantnih dionika predviđeno je u narednom razdoblju nakon odobrenja Programa od strane Europske komisije. 

Izvor: Ministarstvo poljoprivrede

ZIMSKE I LJETNE GUME NARUČITE NA VRIJEME!

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.