Javna savjetovanja za dodjelu državnih potpora u ribarstvu

Ministarstvo poljoprivrede u javna je savjetovanja pustilo dva Prijedloga pravilnika u ribarstvu.

Definiranje najvišeg iznosa državne potpore

Prvi se odnosi na uvjete, kriterije i način dodjele državne potpore male vrijednosti u segmentu toplovodnog uzgoja slatkovodnih riba, prerade proizvoda ribarstva i lokalnih akcijskih skupina u ribarstvu.

On sadrži izmjene i dopune trenutno važećeg Pravilnika, a u odnosu na odredbe vezane za iznos potpore. Naime, kako bi se izbjegla prekomjerna kompenzacija, dopunjen je odredbama kojima se definira najviši iznos državne potpore koju korisnik iz sektora akvakulture i/ili prerade proizvoda ribarstva i akvakulture može ostvariti na godišnjoj razini te je propisano da taj iznos ne može biti viši od iznosa prihoda od prodaje od djelatnosti odnosno sektora za koji se Zahtjev za potporu podnosi.

Izmjene i dopune Pravilnika odnose se na usklađivanja s pravnom osnovom odnosno podrazumijevaju izmjene i dopune relevantnih odredbi vezano za akte koji se donose na temelju Pravilnika.

Savjetovanje je objavljeno OVDJE.

Umjesto 100 iskrcaj 500 kilograma ribe

Drugo se savjetovanje odnosi na Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele državne potpore male vrijednosti u ribarstvu. On sadrži izmjene u vezi odnosa na uvjete prihvatljivosti za ribarsko plovilo u slučaju kada se potpora dodjeljuje u segmentu gospodarskog ribolova na moru.

Jedan je od uvjeta u trenutno važećem Pravilniku da ribarsko plovilo mora ostvariti minimalni iskrcaj od 100 kg u kalendarskoj godini koja prethodi godini podnošenja Zahtjeva za potporu. Ovom izmjenom Pravilnika predviđena je izmjena predmetnog uvjeta kojom bi umjesto dosadašnjih 100 kg, ribarsko plovilo trebalo ostvariti minimalni iskrcaj od 500 kg ili minimalnu vrijednost prodaje ulova od 15 tisuća kuna u prethodnoj godini.

Ta je izmjena predviđena kako bi se osiguralo da se potpora dodjeljuje u svrhu i namjenu za koju je predviđena, poštivajući načelo dobrog financijskog upravljanja i proporcionalnosti, odnosno da se raspoloživim sredstvima iz Državnog proračuna podupiru oni korisnici koji i obavljaju ribolovne aktivnosti odnosno iskrcaj, navodi se u opisu savjetovanja.

Kako bi se izbjegla prekomjerna kompenzacija, Pravilnik je dopunjen i odredbama kojima se definira najviši iznos državne potpore koju korisnik može ostvariti na godišnjoj razini te je propisano da on ne može biti viši od iznosa prihoda od prodaje od djelatnosti odnosno sektora za koji se Zahtjev za potporu podnosi.

Definiran je i način izračuna i uvjet za potporu za plovila koja koriste ribolovne alate čije je korištenje ograničeno zbog preklapanja s ekološkom mrežom NATURA 2000 sukladno Planu upravljanja. A izmjene i dopune Pravilnika odnose se na usklađivanja s pravnom osnovom odnosno podrazumijevaju izmjene i dopune relevantnih odredbi vezano za akte koji se donose na temelju Pravilnika.

Savjetovanje je objavljeno OVDJE.

Savjetovanja su otvorena do 7. siječnja 2022.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.