Ribarstvo u 2020. godini

Bliži se kraj kalendarske godine pa se polako i sumiraju statistički podaci. Naravno, kad je riječ o statistici, uglavnom sumiramo podatke za prethodnu godinu. Tako je Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske krajem prosinca 2021. objavio podatke o ribarstvu za 2020. godinu. Priopćenje prenosimo u nastavku.

Ulov i uzgoj morske ribe u porastu

Prema podacima Državnog zavoda za statistiku ukupan broj ribara u morskom ribarstvu u 2020. u odnosu na 2019. manji je za 0,4%, dok je ukupan broj plovila manji za 0,8%.

Ukupan ulov i uzgoj (proizvodnja) morske ribe i drugih morskih organizama u 2020. veći je u odnosu na godinu prije za oko 8 700 tona, odnosno 10,8%.

Količina plave ribe veća je za 12,5%, dok je količina ostale ribe povećana za 9,4%. Od ukupnog ulova plave ribe najveći udio odnosi se na ulov srdele (77,1%).

Ulov rakova manji je za 92 tone (9,0%), dok je ulov glavonožaca povećan za 144 tone (18,3%).

Ulov i uzgoj (proizvodnja) školjkaša smanjen je za 569 tona (45,1%).

Od ukupnog ulova plave ribe srdela čini čak 77,1%

Proizvodnja slatkovodne ribe u padu

Ukupna proizvodnja slatkovodne ribe u 2020. smanjena je za 320 tona (10,3%).

Proizvodnja konzumne ribe u šaranskim ribnjacima smanjena je za oko 340 tona (12,5%) dok je proizvodnja u pastrvskim ribnjacima povećana u odnosu na prethodnu godinu za 20 tona (5,4%). Od ukupno proizvedene slatkovodne ribe 60,8% odnosi se na proizvodnju šarana, a 14,1% na proizvodnju pastrve.

Vrijednost ribarstva u 2020. u odnosu na 2019. porasla je za 10,7%. Na taj porast utjecao je rast vrijednosti morskog ribarstva (za 11,6%), do kojeg je došlo zbog porasta prodanih količina (za 11,1%).

Vrijednost slatkovodnog ribarstva u 2020. u odnosu na 2019. pala je za 11,1%. Na taj pad utjecala je manja prodana količina (za 10,4%).

Proizvodnja u pastrvskim ribnjacima povećana je za 20 tona

Potpuno izvješće možete pogledati OVDJE.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.