Uzorkovanje u Tarskoj vali – stigao odgovor Instituta za oceanografiju i ribarstvo

Nakon niza reakcija naših čitatelja vezanih uz uzorkovanje i izlov u Tarskoj vali, o kojima smo nedavno pisali, uputili smo nekoliko upita na adrese Instituta za oceanografiju i ribarstvo i Ribarske inspekcije. Ispred Instituta odgovorio nam je voditelj ovih istraživanja prof.dr.sc. Jakov Dulčić. Zahvaljujemo se na brzom odgovoru kojeg prenosimo u cijelosti:

Planira li se u 2022. godini i kada točno izlov odnosno uzorkovanje u Tarskoj vali po uzoru na prethodne godine (2019. i 2020)?

Institut za oceanografiju I ribarstvo planira obavljati uzorkovanja u Tarskoj vali u tjednu od 10. siječnja do 15. siječnja 2022 godine. Riječ je o uzorkovanju korištenjem posebne tradicionalne mreže potegače, a za navedena istraživanja je zatražena I dobivena dozvola Uprave ribarstva Ministarstva poljoprivrede. U ovisnosti o vremenskim prilikama, te ukoliko ne bude posebnih problema u povlačenju mreže, samo uzorkovanje je planirano za srijedu – četvrtak (13-14. siječnja). Riječ je o istraživanjima koje Institut provodi na osnovu traženja ribarske zadruga Istra, a uz dozvolu Uprave ribarstva.

Cilj ovih istraživanja je prikupiti podatke za izradu dokumentacije kojom bi se od Europske Komisije tražilo izuzeće (tzv. derogacija) za obavljanje tradicionalnog izlova cipla u Tarskoj vali korištenjem mreže potegače. Naime, upotreba ove mreže u komercijalne svrhe nije u skladu s pravnom stečevinom EU, a posebno ne s dokumentom EC 1967/2006 tzv „mediteranska uredba“.

Kako je riječ o specifičnim istraživanjima, za uzorkovanje je unajmljena oprema ribarske zadruge Istra-Poreč. Uzorkovanje se obavljalo jednim zapasivanjem i povlačenjem mreže na kraj. Institut dio ulovljenog biološkog uzorka analizira na terenu, a dio uzoraka za detaljnu laboratorijsku obradu odnosi se u Institut. Ostatak ribe koji ne služi za biološku analizu pušta se živ iz mreže na slobodu.  Za ciljane vrste prikupljaju se osnovni biološki parametri među kojima i podaci o prehrani (analiza želudaca), pored dužine, mase, starosti i osnovnih morfometrijskih parametara. Uzimani su i eventualni nalazi (primjerci) nekih drugih rijetkih vrsta kao i onih termofilnog karaktera s ciljem da se utvrdi koliko je proces tropikalizacije i meridionalizacije Jadrana uznapredovao.

Dio čitatelja žalio se da je ulovljena riba, koja je trebala biti puštena, ipak završila na tržištu, a ne u moru. Imate li saznanja o tome i je li to moguće?

Institut nema nikakvih saznanja o eventualnom stavljanju ribe koja potječe iz znanstvenog ribolova na tržište, a uostalom cijeli se eksperimentalni izlov uvijek odvijao I odvijati će se pod nadzorom ribarske inspekcije i policije. Institut nema informacija, dojava niti saznanja o bilo kakvom prekršaju prilikom obavljanja terenskih uzorkovanja. I ove godine kao i svih prethodnih godina uzorkovanje će se obavljati u skladu s Zakononom o morskom ribarstvu kao I u skladu s Pravilnikom o zaštiti riba i drugih morskih organizama. Prilikom izlova u Tarskoj uvali biti će prisutni djelatnici Instituta  zaduženi za uzorkovanje i biološku obradu prikupljenog materijala, a na terenu će bili i predstavnici ribarske Inspekcije koji će pratiti, kao i uvijek dosada, odvija li se uzorkovanje sukladno rješenju Ministarstva poljoprivrede.

Šteti li potezanje mreža u Tarskoj vali staništu periski i preostalim primjercima na tom lokalitetu?

Prema uvidu u sve nadzore prilikom obavljanja dosadašnjih istraživanja i uzorkovanja, kao i pregledom svih analiziranih eksperimentalnih lovina koje je dosada obavio Institut za oceanografiju i ribarstvo, do sada u lovinama u Tarskoj vali nisu utvrđeni primjerci vrste Pinna nobilis – plemenita periska. Na temelju nekih preliminarnih istraživanja uistinu postoje određene lokacije na kojima se mogu naći pojedinačni primjerci prethodno spomenute vrste, ali prema našim saznanjima te lokacije se ne nalaze u prostoru zahvata mreže kao niti na području na kojem se obavlja završno izvlačenje mreže.

Uzorkovanje pod “lupom javnosti”

Dakle, ovaj tjedan u planu je uzorkovanje. Ova tema podigla je dosta prašine i sigurno će i samo uzorkovanje biti pod povećanom pažnjom javnosti i institucija. Nadamo se da nećemo imati pritužbi čitatelja i da će sve proteći sukladno zakonu i onome što je planirano i napisano.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.