Prijava štete u slučaju naleta vozila na divljač

ribo-lov.com ribolov portal

Na stranicama Hrvatskog lovačkog saveza istaknut je Obrazac za prijavu štete koja je nastala kao posljedica prometnih i drugih nesreća u kojima je sudjelovala divljač. Isti se nalazi na poveznici “Obrazac za prijavu štete”. Obrazac je potrebno ispuniti te slijediti  priložene upute i informacije.

Poveznica s Obrascem za prijavu štete i Uputom za podnošenje odštetnog zahtjeva nalazi se OVDJE.

Odštetni zahtjev podnosi se najkasnije 5 dana od događaja

Oštećena osoba odštetni zahtjev podnosi neodgodivo, a najkasnije u roku 5 dana od dana saznanja za nastanak štetnog događaja

Nakon zaprimanja štete, Hrvatski lovački savez, u slučaju dostavljanja odštetnog zahtjeva elektroničkom poštom, obavijestiti će Vas o zaprimljenom odštetnom zahtjevu neodgodivo ili najkasnije u roku 24 sata od dana zaprimanja odštetnog zahtjeva na vašu adresu elektroničke pošte (e-mail) te će Vas, u roku 48 sati od dana zaprimanja odštetnog zahtjeva telefonski ili putem elektroničke pošte (e-mail), pozvati osoba ovlaštena od Hrvatskog lovačkog saveza radi pregleda oštećenja i izvida štete.

U roku 5 radnih dana od izvršenog pregleda vozila, oštećena osoba dobiti će izvid i procjenu štete te uputu o načinu naknade štete o čemu će Vas i neposredno upoznati ovlaštena osoba Hrvatskog lovačkog saveza prilikom pregleda vozila.

ribo-lov.com izrada web stranica

Nakon što oštećena osoba zaprimi izvid i procjenu štete može izvršiti popravak vozila.

Pravo na naknadu štete oštećena osoba ostvaruje samo u slučaju kada je odštetni zahtjev osnovan, a za čije utvrđivanje osnovanosti je potrebno prometnu nesreću u kojoj je sudjelovala divljač odmah prijaviti policiji i ne udaljavati se sa mjesta do dolaska policije, kako bi ovlaštene osobe policije mogle izvršiti očevid o čemu će sastaviti potvrdu ili službenu zabilješku.

U slučaju prometne nesreće u kojoj je sudjelovala divljač ne vrijede pravila europskog izvješća o nesreći koje se sastavlja bez policije te isto nije dokaz o nastanku prometne nesreće u kojoj je sudjelovala divljač.

Oštećena osoba dužna je potvrdu ili službenu zabilješku izdanu od nadležne policijske postaje dostaviti Hrvatskom lovačkom savezu na isti način kako je dostavila i odštetni zahtjev.

Nakon utvrđivanja osnovanosti odštetnog zahtjeva, Hrvatski lovački savez isplatiti će oštećenoj osobi
naknadu štete na transakcijski račun (tekući ili žiro račun) oštećene osobe.

Izvor: Hrvatski lovački savez

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)