Natječaj za najam mrjestilišta Vitunj – Ogulin

Iz ŠRD Ogulin zaprimili smo obavijest o raspisivanju natječaja za najam mrjestilišta Vitunj kojeg prenosimo u cijelosti:

NATJEČAJ za najam mrjestilišta „Vitunj“

Mrjestilište „Vitunj“ nekretnina je u vlasništvu ŠRD „Ogulin“ koje istu daje u najam najboljem ponuđaču. Tlocrtne je površine 210,00 m2 i sastoji se od 6 većih i 3 manja bazena u kojima je moguća okvirna proizvodnja od oko 500.000 kom salmonidnog mlađa godišnje.

Početna cijena najma je 20.000,00 kuna godišnje. Uz cijenu najma ponuđač mora zadovoljiti i ostale uvjete koje propisuje ŠRD „Ogulin“, a odnose se na podmirenje naknada (komunalne i vodoprivredne), tekućeg održavanja (režijski troškovi i troškovi održavanja objekta) i troškove investicijskih ulaganja.

Sva dokumentacija može se pogledati u prostorijama društva na adresi: Ogulin, B. Frankopana 13 uz najavu na telefon 098/736-983.

Mrjestilište se daje u najam na rok od najmanje 4 (četiri) godine.

Zatvorene ponude zainteresirane pravne i fizičke osobe mogu dostaviti na adresu: ŠRD „Ogulin“, 47300 Ogulin, B. Frankopana 13 sa naznakom „za natječaj“, zaključno do 15. studenog 2022. godine (utorak).

Upravni odbor ŠRD „Ogulin“

ribo-lov.com izrada web stranica

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)