Moraju li čamci biti registrirani na svim rijekama i jezerima i tko je nadležan?

Vrlo često se vode polemike oko nadležnosti i potrebe registracije te dozvola za upravljanje plovilima na našim (slatkovodnim) vodama. Uglavnom svatko tumači zakone po vlastitim potrebama pa tako postoji niz teorija i verzija. Zbog svega toga, uputili smo nekoliko upita prema nadležnim institucijama, lučkim upravama i kapetanijama. Upit prenosimo u nastavku:

Tko je nadležan i koje su obaveze onih koji upravljaju plovilima

Poštovani!
Obraćamo Vam se zbog niza upita naših čitatelja koje zanima nadležnost nad prometom i upravljanjem plovilima na pojedinim zatvorenim (ali i otvorenim) vodama.
Naime, postoji nekoliko tumačenja o nadležnosti i obavezama svih onih koji upravljaju plovilima.
Konkretno, najviše je upita za rijeke i jezera koja nisu u sklopu plovnih puteva RH. Mogu li se uopće na takvim rijekama koristiti plovila i na koji način te koje su obaveze svih onih koji njima upravljaju (registracija čamaca, korištenje motora s unutarnjim izgaranjem i elektromotora).
Također, zanima nas i nadležnost nad istim vodama te kome se obratiti u slučaju nepravilnosti?
Unaprijed se zahvaljujemo!

Uredništvo Portala RiboLov

Nadležnost lučkih kapetanija definirana zakonom

Zaprimili smo nekoliko odgovora i u nastavku prenosimo kompilaciju istih te tumačenja zakona i pravilnika.

Vezano za upit vezan uz nadležnost pojedinih kapetanija za primjer smo odabrali Lučku kapetaniju Sisak (ipak je sjedište portala u Ogulinu i to nam je nadležna kapetanija 🙂 ) kako bi na praktičnom primjeru jednostavnije pojasnili nadležnosti.

Nadležnost Lučke kapetanije Sisak je definirana u Zakonu o lučkim kapetanijama (Narodne novine 118/18), članku 13., stavak 18.:

“(18) Lučka kapetanija Sisak nadležna je za obavljanje poslova sigurnosti plovidbe, kako su utvrđeni ovim Zakonom, za vodni put rijeke Save od rkm 475. (ušće Velikog Struga) do granice s Republikom Slovenijom i vodni put rijeke Kupe, područje unutarnjih voda Sisačko-moslavačke županije, Zagrebačke županije, Krapinsko-zagorske županije, Karlovačke županije i Bjelovarsko-bilogorske županije.”

Dakle osim vodnog puta rijeke Save i Kupe, Lučka kapetanija Sisak je nadležna i na unutarnjim vodama gore navedenih županija. Prema Zakonu o plovidbi i lukama unutarnjih voda (Narodne novine 144/21), članak 5. koji definira pojmove korištene u Zakonu, pod brojem 79. unutarnje vode su definirane kao:

“sve stajaće i tekuće vode kao što su rijeke, kanali i jezera, osim rijeka jadranskog sliva do granice do koje su one plovne s morske strane.”

Obaveze osoba koje upravljaju čamcima

S obzirom na pitanje o obavezama osoba koje upravljaju čamcima te samim čamcima: prema Pravilniku o čamcima (Narodne novine 72/2015), članak 3. stavak 1. definira uvjete za plovidbu:

“(1) Čamci hrvatske državne pripadnosti mogu ploviti ako je njihova sposobnost za plovidbu utvrđena sukladno odredbama Zakona i ovoga Pravilnika te posjeduju valjanu dozvolu za plovidbu, ako njima upravlja stručno osposobljena osoba sukladno odredbama ovoga Pravilnika i ako imaju najmanji broj članova posade potreban za sigurnu plovidbu utvrđen sukladno odredbama ovoga Pravilnika.”

Korištenje motora – porivnog stroja

Pitanje korištenja motora na čamcu: isti Pravilnik u članku 30. stavku 1. govori o obavezi da motor mora biti upisan:

“(1) Podaci o porivnom stroju motornog čamca moraju se upisati u upisnik čamaca i dozvolu za plovidbu čamca.”

Također (u vezi motora), prema članku 5. stavku 2. istog Pravilnika:

“(2) Motorni čamac nije sposoban za plovidbu ako plovi s porivnim strojem snage veće od snage porivnog stroja upisanog u upisnik čamca, odnosno dozvolu za plovidbu čamca.”

Htjeli ili ne, zakon je jasan

Iz dobivenih odgovora, htjeli mi to priznati ili ne – pravila su jasna. Često su se polemike vodile oko obaveza na vodama izvan plovnih puteva. Sada smo i to razriješili. U prijevodu, ukoliko se želite koristiti čamcem i motorom – potrebno je imati sve zakonom propisane dozvole. Bez obzira na vodu na kojoj plovite…

Bistro!

ribo-lov.com izrada web stranica

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)