Sigurnosne mjere na lovačkoj streljani

trap ribo-lov.com

Na temelju odredbi čl. 80. Zakona o eksplozivnim tvarima te proizvodnji i prometu oružja, NN broj 70/17;141/20 i 136/21, Izvršni odbor HLS-a na sjednici održanoj 5. svibnja 2023. donosi mjere sigurnosti na lovačkim streljanama članicama HLS-a.

 1. Ova pravila navode samo posebne sigurnosne zahtjeve lovačkih streljana tijekom održavanja treninga i natjecanja u skladu s cjelokupnim Pravilnikom Hrvatskog lovačkog saveza i FITASC-a. Sigurnost na lovačkim streljanama u velikoj mjeri ovisi o lokalnim uvjetima i lovačkom društvu koje mora poznavati i utvrditi cjelokupne uvjete sigurnosti na lovačkoj streljani i poduzimati mjere potrebne za njihovu primjenu. Voditelj streljane odgovoran je za sigurnosne uvjete na streljačkom objektu. Lovci moraju biti upoznati s posebnim sigurnosnim propisima. Na zahtjev voditelja lovačke streljane ili osobe zadužene za vođenje treninga lovci, odnosno korisnici streljane dužni su predočiti oružni list.
 2. Sigurnost lovaca, osoblja na streljani i gledatelja zahtijeva stalno pažljivo rukovanje oružjem, kao i oprez u kretanju streljanom. Samodisciplina je potrebna kod svih. Kod nedostatka samodiscipline dužnost voditelja streljane kada obavljaju dužnost za vrijeme natjecanja ili treninga je da uvedu disciplinu, a u tome im moraju pomoći lovci i vođe ekipa. Na streljani nije predviđeno pohranjivanje – skladištenje oružja ili streljiva, ni članova ni ostalih strijelaca i natjecatelja.
 3. U interesu sigurnosti voditelj streljane ili sudac tijekom natjecanja ili treninga može zaustaviti gađanje u svakom trenutku i u svako vrijeme. Lovci i vođe ekipa moraju odmah prijaviti voditelju streljane ili sucu koji obnaša tu dužnost za vrijeme natjecanja svaku situaciju koja može biti opasna ili može uzrokovati nesreću.
 4. Voditelj streljane i sudac mogu dirati lovčevu opremu (uključujući i oružje) bez njegove dozvole, ali u njegovoj prisutnosti i s njegovim znanjem. Izuzetak je moguć radi sigurnosti, kada je potreban hitan i učinkovit postupak.
 5. U interesu sigurnosti svim se oružjem mora rukovati s maksimalnom pažnjom u svako vrijeme. Oružje se ne smije iznijeti s linije tijekom gađanja bez dozvole voditelja streljane ili suca.
 6. Oružje se može puniti samo na liniji gađanja, i to nakon zapovijedi ili znaka „PUNI“ ili „START“. Voditelj streljane i sudac moraju osigurati lovcu dovoljno vremena za punjenje oružja.
 7. Prije nego što lovac napusti streljačko mjesto MORA ustanoviti, a voditelja streljane ili sudac provjeriti, da je oružje „prelomljeno“ ili otvoreno i ispražnjeno. Ako lovac spremi svoje oružje ili ga makne sa streljačkog mjesta, a da ga voditelj streljane ili sudac nisu provjerili, može biti udaljen s lovačke streljane ili diskvalificiran s natjecanja.
 8. Opaljivanje na prazno i vježbe ciljanjem dopušteni su, ali samo uz dopuštenje voditelja streljane ili suca i samo na liniji gađanja. Rukovanje oružjem nije dopušteno ako je tehničko osoblje ispred linije gađanja.
 9. Ako lovac opali prije zapovjedi „PUNI“ ili „START“ ili zapovjedi „ISPRAZNI“ ili „STOP“, može biti udaljen s lovačke streljane ili diskvalificiran s natjecanja.
 10. Za vrijeme treninga ili natjecanja oružje može biti odloženo u stalak samo nakon što je ispražnjeno i prelomljeno, odnosno kod PA puške ispražnjeno te zatvarač PA puške mora biti u zadnjem položaju.
 11. Tijekom treninga ili natjecanja oružje uvijek MORA biti usmjereno u sigurnom pravcu. Na lovačkoj streljani, kada oružje nije na vatrenoj liniji, mora uvijek biti u svojoj kutiji (koferu) ili navlaci (futroli), osim ako voditelj streljane ili sudac ne odredi drukčije.
 12. Nakon zapovijedi ili znaka „ISPRAZNI“ ili „STOP“ gađanje mora odmah prestati, a lovci su obavezni isprazniti oružje i učiniti ga sigurnim. Gađanje se može opet nastaviti samo uz odgovarajuće zapovijedi ili znaka “START“.
 13. Voditelj streljane ili sudac na lovačkoj streljani odgovoran je za izdavanje zapovijedi „PUNI“, „START“, „ISPRAZNI“, „STOP“ i ostalih potrebnih zapovijedi. Voditelj streljane ili sudac moraju također utvrditi da su zapovijedi izvršene i da se oružjem rukuje sigurno.
 14. Svaki lovac koji rukuje svojim oružjem bez dozvole voditelja lovačke streljane ili suca nakon zapovijedi „ISPRAZNI“ ili „STOP“, osim da ga isprazni, može biti udaljen s lovačke streljane ili diskvalificiran s natjecanja.
 15. Na streljani je dopušteno isključivo koristiti puške sačmarice kalibra 12 i manjeg.
 16. Remen na pušci nije dopušten tijekom pucanja na vatrenoj liniji.
 17. Na streljani je dopuštena samo upotreba sportskog sačmenog streljiva maksimalnog promjera kuglice 2,5 mm + 0,1 mm.
 18. Zabranjeno je ulaziti u rov i kućice gdje su strojevi, kao i boraviti ispred njihovih otvora.
 19. Korištenje objekta i boravka na streljani ide na vlastitu odgovornost.
 20. Za nepridržavanje korisnika gore navedenih pravila slijedi prijava nadležnim tijelima.

Izvor: HLS

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)