Afrička svinjska kuga po prvi puta u Hrvatskoj

Hrvatski veterinarski institut potvrdio je u ponedjeljak 26. lipnja 2023. godine afričku svinjsku kugu u uzorcima krvi bolesnih svinja i u uzorcima organa uginulih svinja uzetih s dva objekta na području Posavskih Podgajaca u Vukovarsko-srijemskoj županiji. Riječ je o dva manja objekta na kojima su se svinje držale na otvorenom.

Veterinarska inspekcija DIRH-a je prilikom postavljanja sumnje naredila preliminarne mjere kontrole i to zabranu premještanja svinja, obaveznu primjenu dezinfekcije i korištenje zaštitne opreme. U tijeku je određivanje mjera kontrole, uključujući usmrćivanje preostalih svinja na objektu, određivanje zona ograničenja, prikupljanja epidemioloških informacija te utvrđivanje kontaktnih objekata i mogućeg širenja bolesti na druge lokacije.

Također, prijavljene su još dvije sumnje na ASK, na jednom objektu s područja Gunje i na jednom s područja Rajevog Sela. Sa svih sumnjivih objekata su također uzeti uzorci koji su trenutno u obradi i naređene su preliminarne mjere kontrole od strane Veterinarske inspekcije.
Svi držatelji svinja trebaju se strogo pridržavati svih propisanih mjera te svih mjera koje odredi Ministarstvo poljoprivrede i Veterinarska inspekcija.

Svako uginuće ili bolest u svinja žurno se mora prijaviti veterinaru te je najstrože zabranjeno zakapanje uginulih svinja ili odvoz lešina bez prethodne prijave veterinarima.

Ministarstvo poljoprivrede i Državni inspektorat će učiniti sve kako bi se ASK lokalizirala i što prije iskorijenila sa zaraženog područja i kako bi se spriječilo njeno daljnje širenje, no veliku ulogu u širenju ima i ljudski faktor.

Svjesno sve većeg rizika od pojave ove bolesti u Hrvatskoj, Ministarstvo poljoprivrede je dodatno pojačalo preventivne mjere donošenjem nove Naredbe o mjerama sprječavanja pojave i ranog otkrivanja afričke svinjske kuge u Republici Hrvatskoj (NN 62/23) koja je na snazi od 10. lipnja ove godine. Naredbom je tako propisana provedba godišnje kategorizacije svih objekata kategorije 1 (najniža kategorija biosigurnosti) s ciljem njihovog unaprjeđenja u višu kategoriju. S objekata kategorije 1 zabranjeno je premještati svinje, osim izravno u klaonicu, a klanje za vlastite potrebe dozvoljeno je tek nakon provedenog kliničkog pregleda svinja od strane veterinara.

Osim navedenoga, Ministarstvo poljoprivrede kontinuirano provodi kampanju podizanja svijesti o ASK pri čemu je educirano više od 1500 lovaca, veterinara, veterinarskih inspektora i držatelja svinja. Ministarstvo poljoprivrede također izdvaja značajna financijska sredstva kako bi se unaprijedila biosigurnost na farmama svinja i time smanjio rizik od ASK te je broj objekata kategorije 1 smanjen za 25%. U posljednje četiri godine na ASK je pretraženo preko 30.000 uzoraka od uginulih domaćih svinja i 17.000 uzoraka od odstrijeljenih divljih svinja. Tijekom 2022. godine na ASK je pretraženo i 144 uzoraka uginulih divljih svinja. Lovištima u rizičnom području podijeljena su dezinfekcijska sredstva i prskalice za dezinfekciju.

Stoga se pozivaju svi držatelji svinja da se strogo pridržavaju svih propisanih mjera, posebno svih propisanih mjera biosigurnosti te da svaku pojavu bolesti i uginuće odmah i bez odlaganja prijave svojim veterinarima. Strogo je zabranjeno unošenje proizvoda životinjskog podrijetla na farme svinja, prijevoz svinja u prijevoznim sredstvima koja nisu očišćena, oprana i dezinficirana, premještanje svinja iz jednog uzgoja u drugi bez propisane popratne dokumentacije (svjedodžba o zdravstvenom stanju i dokumentacija o premještanju), kao i držanje svinja na neregistriranim objektima kao i na objektima s otvorenim držanjem bez odobrenja veterinarske inspekcije Državnog inspektorata te zakapanje lešina i nusproizvoda životinjskog podrijetla. Naglašavamo, da je u slučaju pojave ASK, naknada štete zbog provedenih mjera kontrole, moguća isključivo za one subjekte (držatelje svinja) koji su na vrijeme prijavili sumnju ili uginuća i koji su primjenjivali sve propisane mjere.

Lovoovlaštenici su se također dužni pridržavati biosigurnosnih mjera prije, tijekom i nakon lova te aktivno tražiti i prijaviti ovlaštenoj veterinarskoj organizaciji svaku pronađenu uginulu divlju svinju (uključujući i stradale u prometu i odstrijeljene bolesne) u svrhu pretraživanja na ASK.

Više informacija o ASK i trenutnoj proširenosti može se pronaći na službenoj internetskoj stranici www.veterinarstvo.hr na poveznici: http://www.veterinarstvo.hr/default.aspx?id=4546.

Izvor: HLS

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)