Sokolarenje ima dugu i bogatu povijest. Razlika između sokolarenja i ostalih oblika lovova je ta što ono daje jednaku, pa često i veću mogućnosti divljači za bijeg i skrivanje.Continue Reading