Ministarstvo poljoprivrede izdalo je Uputu o provedbi testiranja divljih svinja na afričku svinjsku kugu. U svim lovištima u kojima se provodi aktivno nadziranje ASK, uzorkovanje zdravih odstrijeljenih divljih svinja provodi se na način opisan u nastavku, s napomenom da postupanje s trupovima odstrijeljenih divljih svinja ovisi o statusu lovišta, odnosnoContinue Reading