Mjesec siječanj obilježava početak kalendarske godine, ali i završetak skupnih lovova na fazane i divlje svinje. Također, polovica mjeseca označava i kraj lova na jelena običnog, dok je lov na lopatara i divokozu dopušten sve do kraja mjeseca. Continue Reading