Polaganje ispita za ribočuvare održati će se 4.4.2024. godine u prostorijama Ribičke kućice KŠR “Mrežnica”, Duga Resa, Sv. Petar Mrežnički 28A s početkom u 16.00 sati. Cijena naknade za polaganje ribočuvarskog ispita iznosi 50,00 eura po kandidatu. Podaci za uplatu:Športsko ribolovni savez Karlovačke županijeŽiro račun HR18 2400 0081 1900 7634Continue Reading

Ministarstvo poljoprivrede izdalo je Uputu o provedbi testiranja divljih svinja na afričku svinjsku kugu. U svim lovištima u kojima se provodi aktivno nadziranje ASK, uzorkovanje zdravih odstrijeljenih divljih svinja provodi se na način opisan u nastavku, s napomenom da postupanje s trupovima odstrijeljenih divljih svinja ovisi o statusu lovišta, odnosnoContinue Reading