Ako je Medvednica Zagrebu udah, pluća grada, tržnica trbuh, onda se usudim reći da su jezera Savica jedno malo srce koje kuca održavajući grad živim u svoj njegovoj prirodnoj ljepoti…Continue Reading